Biuro rachunkowe Biuro JS

ul. Skośna 6 · 62-080 Lusowo · [email protected]

Biuro JS Jarosław Szafer działa od 2005 r. świadcząc usługi kompleksowej obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, doradztwa księgowego oraz obsługi ekonomiczno-finansowej dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie opodatkowania.

Ponadto w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczymy usługi obsługi bhp, obsługi prawnej i usługi doradztwa podatkowego. Właściciel biura rachunkowego posiada certyfikat Ministerstwa Finansów (nr 7784/2004), jest członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, ma długoletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego, zagadnień kadrowo-płacowych. Naszym celem nadrzędnym jest dbałość o najwyższą jakość usług i pełne zadowolenie Klientów.

Biuro korzysta wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania. Działalność biura jest ubezpieczona w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Usługi świadczymy w oparciu o profesjonalizm, solidność, wieloletnie doświadczenie. Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klientów. Powierzone obowiązki wykonujemy rzetelnie przy zachowaniu poufności przekazywanych informacji.

Obsługujemy klientów z całego województwa wielkopolskiego, przede wszystkim: Lusowo, Przeźmierowo, Sierosław, Jankowice, Tarnowo Podgórne.

Usługi

Proponujemy pełne wsparcie, pomoc oraz doradztwo przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej –wybór osobowości prawnej i formy opodatkowania.

 • RACHUNKOWOŚĆ

  Kompleksowa obsługę księgowa obejmuje m.in.:

  • opracowanie i wdrożenie wszelkich instrukcji księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości w szczególności polityka rachunkowości, instrukcja obiegu dokumentów itp.,
  • prowadzenie ksiąg handlowych,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rachunkowość uproszczonych form opodatkowania( ryczałt, karta podatkowa),
  • rejestrację dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
  • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych , przygotowanie planu amortyzacji,
  • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych wraz przelewami z tytułu podatków,
  • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT,
  • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną plików JPK,
  • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych,
  • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec NBP, GUS, PFRON,
 • KADRY I PŁACE

  Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje m.in.:

  • sporządzanie umów o pracę,
  • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
  • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • sporządzanie świadectw pracy,
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • obliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
  • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,
  • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
  • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
  • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
  • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
  • przygotowywanie raportów płacowych indywidualnych potrzeb Klienta,
 • INNE

  W oparciu o stałą współpracę z firmami i kancelariami zewnętrznymi oferujemy pełną obsługę w zakresie bhp, usługi prawne i doradztwa podatkowego. Dzięki temu pomagamy rozwiązać problemy pojawiające się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto świadczymy również usługi:

  • zastępstwa personelu księgowego dla zapewnienia ciągłości pracy działu księgowości podczas długotrwałych nieobecności (główny księgowy),
  • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • sporządzania indywidualnych raportów zgodnie z potrzebami klienta,
  • audyty księgowe,
  • wyprowadzania zaległości w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. uzupełnianie braków w dokumentacji, poprawianie błędnych zapisów w księgach),
  • sporządzania planów ekonomiczno-finansowych,
  • sporządzania analiz ekonomicznych.

Cennik

Wynagrodzenie za świadczone usługi uzależnione jest głównie od:

 • zakresu usług,
 • rodzaju ewidencji rachunkowej (pełna księgowość, PKPiR, ryczałt),
 • liczby dokumentów księgowych,
 • liczby zatrudnionych pracowników.

Ceny wybranych usług księgowych rozpoczynają się od:

 • 100 zł* - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT,
 • 150 zł* – prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z ewidencją VAT,
 • 80 zł* – ryczałt ewidencjonowany,
 • 400 zł* – prowadzenie księgi rachunkowej,
 • 30 zł* – obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika.

* Do cen usług należy doliczyć 23% podatku od towarów i usług.

Poniżej przedstawiamy ceny orientacyjne netto:

Księgi handlowe - 500zł*
 • prowadzenie KH
 • obliczanie zaliczki CIT
 • ewidencja / rejestry VAT
 • wysyłka pliku JPK_VAT
 • składanie deklaracji VAT-7
 • porady ekonomiczno-finansowe
 • ewidencja środków trwałych
 • generowanie prawem wymaganych plików JPK
KPIR - 150zł
 • prowadzenie KPIR
 • obliczanie zaliczki PIT
 • ewidencja / rejestr VAT
 • wysyłka pliku JPK_VAT
 • składanie deklaracji VAT-7
 • porady ekonomiczno-finansowe
 • ewidencja środków trwałych
 • program fakturowy online
Ryczałt - 150zł*
 • prowadzenie ewidencji
 • obliczanie zaliczki PPE
 • ewidencja / rejestr VAT
 • wysyłka pliku JPK_VAT
 • składanie deklaracji VAT-7
 • porady ekonomiczno-finansowe
Płace - 40zł*
 • sporządzanie list płac
 • rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT-11

* cena orientacyjna netto. Ze względu na różnorodną specyfikację działalności Klientów ceny usług ustalane są indywidualnie, w zależności od zakresu i formy współpracy.

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej wyceny usługi.

Kontakt

Biuro JS Jarosław Szafer
ul. Skośna 6
62-080 Lusowo
tel. 601-265-619
NIP: 972-052-23-17

Napisz wiadomość

0/1000

Lusowo, Przeźmierowo, Sierosław, Jankowice, Tarnowo Podgórne